utorak, 22. studenoga 2011.

Arheološko istraživanje u naselju Rivine


Tijekom prve polovice listopada Odjel za arheologiju Filozofskog fakulteta u Mostaru provodio je istraživanje lokaliteta Crkvina u naselju Rivine kod Stoca. Nalazište Crkvina u naselju Rivine je drugi lokalitet koji se istražuje u sklopu terenske nastave nakon Ravlića pećine u općini Grude. Istraživanje je vodio prof.dr.sc Brunislav Marijanović, a u istraživanju su sudjelovali asistenti odjela za arheologiju i studenti svih godina. Nakon uvodnih radova otkriveni su obrisi složenog arhitektonskog kompleksa s više faza gradnje, unutar kojeg su dva veća objekta i jedna kasnoantička grobnica na svod. Iznimno važni nalazi su bogato ukrašeni komadi crkvenog kamenog namještaja, koji ukazuju na postojanje starokršćanske bazilike. Buduća istraživanja ovog lokaliteta donijeti će cjelovitu interpretaciju kompleksa i nalaza. Pronalazak ovog lokaliteta ima iznimnu znanstvenu vrijednost, buduća istraživanja trebala bi pridonijeti boljem poznavanju starokršćanskog perioda na ovom području i konačnom rasvjetljivanju namjene arhitektonskog kompleksa u Rivinama. Stolačka kraj i njegova kulturna baština je bogatija za jedan starokršćanski lokalitet. Možda će buduća istraživanja rasvjetliti situaciju oko ubikacije drevne biskupije Sarsenterum?

Nema komentara:

Objavi komentar