petak, 12. kolovoza 2011.

Arheološka istraživanja na trasi autoceste u Zabiokovlju i Plini

U sklopu kulturne manifestacije Makarsko ljeto 2011. u četvrtak 11.08.2011 unutar prostorija Gradskog muzeja Makarske otvorena je izložba Arheološka istraživanja na trasi autoceste u Zabiokovlju i Plini. Izložbu je otvorio ravnatelj Gradskog muzeja Marinko Tomasović, nakon uvodnog govora prezentiran je postav izložbe i katalog u kojem su predočeni rezultati višegodišnjih arheoloških istraživanja lokaliteta na području Zabiokovlja i Pline. U sklopu pomenutih zaštitnih istraživanja istražen je veći broj pećina, tumula i gradinskih položaja, koji mahom pripadaju epohi kasnog eneolitika i ranog brončanog doba. Pored pretpovijesnih lokaliteta, istraženo je nekoliko lokaliteta iz srednjovjekovnog razdoblja. Provedena arheološka istraživanja u Zabiokovlju i Plini govore o karakteru nalazišta, te o kronološkoj i kulturnoj poziciji. Istraživanja su prezentirana u bogato oblikovanom katalogu gdje rezultate istraživanja potpisuju sljedeći autori Marinko Tomasović, Ante Milošević, Vedran Katavić, Ana Sunko Katavić, Andrea Devlahović, Maja Bilić, Ante Ivšić, Šime Vulić, Ida Beg Jerončić, Tomislav Jerončić, Konstanta Mucić i Nela Kovačević Bokarica.